Quotes02*****

Seseorang dilahirkan ke dunia bukan untuk mengerjakan segalanya, namun untuk mengerjakan sesuatu.
(Henry David Thoreau – 150)

Anda harus memikirkan hal-hal besar ketika sedang mengerjakan hal-hal kecil, agar yang anda kerjakan tersebut menuju ke arah yang tepat.
(Alvin Toffler – 142)

Apabila engkau memberi dari hartamu maka tiada banyaklah pemberian itu. Apabila engkau memberi dari dirimu itulah pemberian yang penuh arti.
(Khalil Gibran – 79)

Yang penting bukan seberapa besar yang kita perbuat, melainkan seberapa besar cinta kasih yang kita sertakan dalam perbuatan kita.
(Ibu Teresa (born Agnesë Gonxhe Bojaxhiu) – 208)

———————————————————————————————————

News Flash!!!

Semester Ganjil 2011/2012

Anda dapat langsung ke menu mata kuliah Matematika Diskrit melalui link ini.

Anda dapat langsung ke menu mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman melalui link  ini.

Semester Genap 2010/2011

Anda dapat langsung ke menu mata kuliah Struktur Data melalui link ini.

Semester Ganjil 2010/2011

Anda dapat langsung ke menu mata kuliah Otomata dan Teknik Kompilasi melalui link ini.

Anda dapat langsung ke menu mata kuliah Grafika Komputer melalui link ini.

Semester Genap 2009/2010

Anda dapat langsung ke menu mata kuliah Teknik Kompilasi melalui link ini.

Semester Ganjil 2009/2010

Anda dapat langsung ke menu mata kuliah Teknik Simulasi melalui link ini.

Anda dapat langsung ke menu mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata melalui link ini.

Advertisements
%d bloggers like this: